Politika zasebnosti

 1. Uvodna določila
  Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov mobilne aplikacije annafon in mobilne aplikacije eva (v nadaljevanju: Mobilni aplikaciji) ter zbiranje in obdelavo osebnih podatkov na spletnem mestu www.annafon.si (v nadaljevanju: Spletna stran). Zaradi tehničnih značilnosti Mobilnih aplikacij je sprejetje te Politike zasebnosti pogoj za uporabo Mobilnih aplikacij. Privolitev v Politiko zasebnosti ni pogoj za uporabo Spletne strani.
 2. Namen in pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
  Osebni podatki se v Mobilnih aplikacijah zbirajo in obdelujejo z namenom zagotavljanja vzpostavitve videoklicev z uporabo mobilne aplikacije annafon ter mobilne aplikacije eva in za namene diagnosticiranja ter odprave napak. Osebni podatki se zbirajo, hranijo in obdelujejo na podlagi privolitve Uporabnika s klikom na gumb Potrdi ob prvem zagonu Mobilnih aplikacij. Z uporabo Mobilnih aplikacij Uporabnik potrjuje, da se strinja z zbiranjem, hrambo in obdelavo podatkov v skladu s to Politiko zasebnosti. 
  Osebni podatki na Spletni strani se zbirajo, hranijo in obdelujejo za namene obveščanja Uporabnikov o projektu annafon. Uporabnik privolitev poda z vnosom svojega naslova elektronske pošte in klikom na gumb Prijavi se na novice.
  Upravljalec osebnih podatkov je Ervin Uršič Kovač s.p.; e-pošta: ervin@annafon.si (v nadaljevanju: Upravljalec).
 3. Pravice uporabnika
  Uporabnik ima pravico privolitev v zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov Mobilnih aplikacij kadar koli preklicati, tako da preneha uporabljati aplikaciji.
  Uporabnik ima pravico privolitev v hrambo in obdelavo osebnih podatkov Spletne strani kadar koli preklicati, tako da v katerem koli izmed prejetih elektronskih sporočil klikne gumb Odjavi ali tako, da po navadni ali elektronski pošti o tem obvesti Upravljalca.
  Uporabnik ima pravico kadar koli zahtevati izbris, popravek ali vpogled v osebne podatke, kar lahko stori kadar koli s pisnim obvestilom Upravljalca po pošti ali elektronski pošti.
  Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
 4. Kateri podatki se hranijo in obdelujejo
  Za namen vzpostavitve videoklicev hranimo telefonsko in IMEI številko aparata (v nadaljevanju: Osebni podatki), na katerega sta naloženi aplikaciji. IMEI številko Mobilni aplikaciji pridobita samodejno po sprejetju Politike zasebnosti, telefonsko številko pa Mobilni aplikaciji pridobita samodejno po sprejetju Politike zasebnosti, če je to mogoče, sicer pa z ročnim vnosom Uporabnika. Preden se shranijo v podatkovno bazo, so osebni podatki anonimizirani lokalno na mobilnem aparatu Uporabnika. Za zagotavljanje delovanja Mobilnih aplikacij uporabljamo QuickBlox SDK (INJOIT LTD, ZK; politika zasebnosti je dostopna na: https://quickblox.com/privacy/).
  Za namene diagnosticiranja ter odprave napak Mobilnih aplikacij uporabljamo Firebase Crashlytics SDK (Google LLC, ZDA in njihove podružnice; politika zasebnosti je dostopna na https://firebase.google.com/support/privacy/), sentry.io SDK (Functional Software Inc., ZDA; politika zasebnosti je dostopna na: https://sentry.io/privacy/) in UXcam SDK (UXCam Inc., ZDA; politika zasebnosti je dostopna na https://help.uxcam.com/hc/en-us/articles/360004158171) – (v nadaljevanju: Diagnostični podatki). Diagnostični podatki, ki jih lahko zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z namenom Politike zasebnosti, so: IP-naslov, ID vzpostavljenih instanc, ID zrušitvenih instanc, dotiki zaslona (kot so dotiki in vlečenje po zaslonu – izključno znotraj Mobilnih aplikacij), ogledi zaslona (izključno znotraj Mobilnih aplikacij) in osnovni tehnični podatki mobilnega aparata (procesor, različica operacijskega sistema, stanje baterije, model mobilnega aparata, orientacija, velikost in ločljivost zaslona, časovni pas in jezik).
  Za namene obveščanja o projektu annafon se lahko obiskovalci Spletne strani prijavijo na obveščanje po elektronski pošti, za kar uporabljamo storitev Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, ZDA; politika zasebnosti je dostopna na https://mailchimp.com/legal/privacy/). S klikom na gumb Prijavi se na novice se v podatkovno bazo shranita vnesen naslov elektronske pošte in IP-naslov (v nadaljevanju: Podatki za obveščanje).
  Osebne, Diagnostične podatke in Podatke za obveščanje hranimo do preklica privolitve s strani Uporabnika oz. dokler je to potrebno za zagotavljanje delovanja Mobilnih aplikacij. Osebni podatki se hranijo znotraj EU, Diagnostični podatki in Podatki za obveščanje pa se lahko prenesejo in hranijo tudi izven Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EEA; European Economic Area). Osebni podatki, Diagnostični podatki in/ali Podatki za obveščanje ne bodo posredovani tretjim osebam, razen takrat, kadar je to nujno za zagotavljanje delovanja Mobilnih aplikacij ali Spletne strani in ima Upravljalec s tretjo osebo sklenjeno ustrezno pogodbo, politika zasebnosti tretje osebe pa je skladna s to Politiko zasebnosti ter zakoni o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EEA. Osebni podatki, Diagnostični podatki in Podatki za obveščanje se uporabljajo zgolj za namene, opisane v tej Politiki zasebnosti.
 5. Končne določbe
  Pridržujemo si pravico do sprememb Politike zasebnosti. Glede vseh morebitnih sprememb bodo uporabniki obveščeni in pozvani, naj ponovno podajo privolitev v spremembe Politike zasebnosti.
  Morebitna vprašanja glede Politike zasebnosti ali vaših pravic nam lahko kadar koli posredujete po elektronski ali navadni pošti. Prav tako imate pravico zoper nas pri Informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo, če menite, da naša Politika zasebnosti krši Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 ali zakone Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov.